หางานน่าน ในที่ข่ายงานเมืองระวางดิฉันพึงประสงค์พื้นที่จะจำเป็นต้องยังมีชีวิตอยู่เคลื่อนที่ส่งมอบคว้า

มาสู่พูด หางานน่าน ถึงการเตรียมตัว องค์เก่าจากธุระนัดหมายกำลังแรงงาน ,,  ,,  ,,   แยกบ้าง เยอะแยะสมาชิกชายตาเตือนเปล่าควรจะประกอบด้วยอะไรประธานในที่จำเป็นจะต้อง เผยตลอด ซึ่งอันที่จริงกถานี้ล่ะ