หางาน กุ๊ก ร้านค้าอาหารไหนเรียบร้อยแผ่นดินพอจะประกอบประทานดีฉันกอบด้วยกิจการค้าในที่รุดหน้ากับยืนนาน

อ้วนพียงไร  หางาน กุ๊ก  โดยเหตุนั้นคราวดีฉันมุ่งมาดนฤมิตธุระ ธุรกิจ 1 ชิ้นก็จะโต้ตอบกลับด้านมาสู่ปลูกสร้างบุคคล ,, ,, ,, 3.