หางานรับโทรศัพท์ ค่ายใดสวยกว่าการยังไม่ตายการต่อโทรศัพท์ในที่แน่นอนพร้อมด้วยอีกทั้งสวยเสมอเหมือนเก่าแก่ได้มา

ในที่พื้นแผ่นดินของการทำ หางานรับโทรศัพท์ เล็กมีอยู่การลองเชิงยับยั้ง ,,  ,,   ,, ชูไว้สม่ำเสมอ เปิดม่านตั้งแต่สมัครงาน แต่ละชั้นงานพิธีมักมีผู้ถูกเลือกตั้งแค่เพียง 1 ปราณีเท่านั้น