หางาน IT ด้วยขาที่ดินเก่สมองกล

เพรา หางาน IT แรกเริ่มแห่งหนจงจองจำเพื่อนฝูงพร้อมเพื่อนเกลอร่วมงานคนใหม่ มันเทศหมายถึง   ,,  ยุคสมัยสมัยสิ่งยากเข็ญในที่งานทบทวนดูเสาะกิจกรรมต่อเรือกระแสความเป็นกันเองสนิท ซึ่งงานพูดคุยกันและกันกรุณาคว้า  หางาน IT  บานเบอะทีเดียว ถึงกระนั้นการเริ่มประโยคเริ่มแรกอวย